Vzdelávanie
Stredné školy

 Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10 
033/551 10 14
 Gymnázium Jána Hollého
Hollého 9
033/551 17 09
 Obchodná akadémia
Kukučínova 2
033/544 66 10
 Stredná odborná škola bl. Laury
Kalinčiakova 24
033/534 00 07-8
 Stredná poľnohospodárska škola
Zavarská 9
033/550 48 30
 Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23
033/534 06 81-3
 Stredná priemyselná škola stavebná
Lomonosovova 7
033/552 11 07
 Stredná vinársko ovocinárska škola
Kostolná 3, Modra
033/647 25 57
 Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
033/551 31 92
 Stredné odborné učilište energetické
Sibírska 1
033/599 18 51
 Stredné odborné učilište obchodné
 SZSD 
F. Urbánka 19
033/551 11 61
 Stredné odborné učilište stavebné
Lomonosovova 6
033/552 11 88
 Stredné odborné učilište strojárske
Coburgova 39
033/553 62 79
 Stredné odborné učilište železničné
Koniarekova 17
033/550 15 23
 Športové gymnázium
J. Bottu 31
033/533 39 36

Vysoké školy
 STU - Materiálovo-technologická fakulta
Paulínska 16  
033/551 10 32-4
 Trnavská univerzita
Hornopotočná 23
033/593 92 03
 Univerzita sv. Cyrila a Metoda
J. Herdu 2
033/556 51 11

 
Informácie
Mapa
Diskusia
Fotogaléria
Najčítanejšie
Anketa
Ako ste sa dozvedeli o Trnava.com?